Gà đá giải bồ casino 67 ngày 01/02/2024 – trận 28

Trận này gà cân năng 2kg870, 2 con bằng kg, xổ đá đồng. Gà xanh là gà mái lại, gà đỏ là gà que nghệ, 2 còn gà đá rất hay ăn miếng trả miếng người xem không thể nào rồi mắt khỏi màn hình. Đây là trận thừ 28 của ngày thi đấu, còn 2 ngày nữa là bồ gà nghỉ tết nên anh em tham gia rất đông. Nguồn video đá gà trực tiếp thuộc bản quyền của trang web dagathomo.bet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *